Το Διοικητικό Συμβούλιο Ε.Ε.Χ.Ο.Τ.

Πρόεδρος Ζωή Χ. Νταϊλιάνα
Πρόεδρος 2022 Αθανάσιος Χ. Μπαδέκας
Α’ Αντιπρόεδρος Ελευθέριος Τσιρίδης
Β’ Αντιπρόεδρος Κωνσταντίνος Κ. Κατέρος
Γενικός Γραμματέας Βασίλειος Ν. Ψυχογυιός
Ταμίας Εμμανουήλ Β. Μπριλάκης
Ειδικός Γραμματέας Μάριος Δ. Βεκρής
Τακτικό Μέλος Λέων Θ. Οικονόμου
Εκπρόσωπος Εκτάκτων Μελών Ζήσης Κ. Κυριαζής

Σημαντικές Ημερομηνίες

Ημερομηνίες Συνεδρίου: 4-7 Οκτωβρίου 2023

Έναρξη Υποβολής Εργασιών: 22 Μαΐου 2023

Λήξη Υποβολής Εργασιών: 7 Ιουλίου 2023

Επικοινωνία

0030 210 3668852-855-854

0030 210 36 43 511

[email protected]

Ακολουθήστε μας