Το Τελικό Πρόγραμμα του Συνεδρίου είναι διαθέσιμο εδώ

To Βιβλίο Περιλήψεων είναι διαθέσιμο εδώ

 

Στο επιστημονικό πρόγραμμα, ευρείας θεματολογίας, εξέχουσα θέση κατέχουν τόσο τα Συμπόσια των Τμημάτων της Ελληνικής Εταιρείας Χειρουργικής Ορθοπαιδικής & Τραυματολογίας όσο και τα Συμπόσια των Ευρωπαϊκών Επιστημονικών Εταιρειών EFORT Forum, EHS Forum και ESSKA Forum, και της Διεθνούς Εταιρείας Ορθοπαιδικού Τραύματος με το International Orthopaedic Trauma Association (ΙΟΤΑ) Forum.

Παράλληλα, το επιστημονικό πρόγραμμα συμπληρώνουν στρογγυλές τράπεζες επίκαιρης θεματολογίας, διαλέξεις προσκεκλημένων Ομιλητών, συνεδρίες ελεύθερων και ηλεκτρονικά αναρτημένων ανακοινώσεων.

Σημαντικές Ημερομηνίες

Ημερομηνίες Συνεδρίου: 4-7 Οκτωβρίου 2023

Έναρξη Υποβολής Εργασιών: 22 Μαΐου 2023

Λήξη Υποβολής Εργασιών: 7 Ιουλίου 2023

Επικοινωνία

0030 210 3668852-855-854

0030 210 36 43 511

[email protected]

Ακολουθήστε μας