Όλες οι περιλήψεις εργασιών (abstracts), που θα υποβληθούν και θα γίνουν αποδεκτές στο πλαίσιο του 79ου Συνεδρίου της Ελληνικής Εταιρείας Χειρουργικής Ορθοπαιδικής & Τραυματολογίας, θα παρουσιαστούν ως ελεύθερες / προφορικές ανακοινώσεις ή ηλεκτρονικά αναρτημένες ανακοινώσεις.

Αναλυτικές οδηγίες για την παρουσίασή τους, είτε ως προφορικές, είτε ως ηλεκτρονικά αναρτημένες ανακοινώσεις θα είναι διαθέσιμες σε μεταγενέστερο χρόνο και κατόπιν σχετικής ενημέρωσης των συγγραφέων για τον τρόπο παρουσίασης της κάθε εργασίας.

Σημαντικές Ημερομηνίες

Ημερομηνίες Συνεδρίου: 4-7 Οκτωβρίου 2023

Έναρξη Υποβολής Εργασιών: 22 Μαΐου 2023

Λήξη Υποβολής Εργασιών: 7 Ιουλίου 2023

Επικοινωνία

0030 210 3668852-855-854

0030 210 36 43 511

[email protected]

Ακολουθήστε μας