Ημερομηνία Διεξαγωγής Συνεδρίου 

04-07 Οκτωβρίου 2023

Τόπος και Χώροι Διεξαγωγής

Ξενοδοχείο Divani Caravel
Διεύθυνση: Λεωφόρος Αλεξάνδρου 2, 161 21 Αθήνα

https://divanicaravelhotel.com/el/

Κύρια Συνεδριακή Αίθουσα / Αίθουσα ΟΛΥΜΠΙΑ
Παράλληλες Συνεδριακές Αίθουσες / Αίθουσες ΒΕΡΓΙΝΑ – ΙΛΙΣΣΟΣ
Εκθεσιακός Χώρος / Foyer ΟΛΥΜΠΙΑ

Με την ιδανική τοποθεσία και τις εξαιρετικές παροχές το Divani Caravel συνδυάζει τη φιλοξενία, την κομψότητα και τον τελευταίο τεχνολογικό εξοπλισμό, καθιστώντας το τον ιδανικό χώρο για όλες τις εταιρικές εκδηλώσεις στην Αθήνα. Ο συνολικός χώρος συσκέψεων 4.000 m2/ 43.005 ft2 και οι 15 αίθουσες συσκέψεων το καθιστούν ιδανικό χώρο για συνέδρια, συνελεύσεις και κάθε είδους εταιρικές εκδηλώσεις.

Έκθεση

Κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου θα λειτουργεί έκθεση φαρμακευτικών προϊόντων και ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού.

Επίσημη Γλώσσα Συνεδρίου

Η επίσημη γλώσσα του Συνεδρίου είναι η Ελληνική. Για τις εισηγήσεις που πραγματοποιούνται στην Αγγλική γλώσσα δε θα παρέχεται μετάφραση.

Κάρτες Διαπίστευσης Συνέδρων

Για την πρόσβαση στις συνεδριακές αίθουσες απαιτείται η επίδειξη της κάρτας συνέδρων (badge). Οι κάρτες θα φέρουν γραμμωτό κώδικα (barcode) και θα σκανάρονται από ειδικό μηχάνημα κατά την είσοδο και έξοδο των συνέδρων από τις αίθουσες. Με τον τρόπο αυτό θα γίνεται καταμέτρηση των ωρών παρακολούθησης για κάθε σύνεδρο και η συνολική ώρα παρακολούθησης του επιστημονικού προγράμματος θα αποτελεί το βασικό κριτήριο για τη διάθεση των πιστοποιητικών παρακολούθησης, βάσει της ισχύουσας εγκυκλίου του ΕΟΦ για τη διοργάνωση συνεδρίων.

Πιστοποιητικά Παρακολούθησης

Τα πιστοποιητικά παρακολούθησης θα δοθούν σε όλους τους εγγεγραμμένους συνέδρους μετά το πέρας του Συνεδρίου. Παράλληλα, στα πιστοποιητικά παρακολούθησης θα αναγράφονται και τα Μόρια Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης (CME Credits). Δικαίωμα παραλαβής πιστοποιητικού παρακολούθησης έχουν μόνο όσοι έχουν παρακολουθήσει το 60% του Επιστημονικού προγράμματος, ενώ απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί η συμπλήρωση της online φόρμας αξιολόγησης, η οποία θα αποσταλεί μετά το πέρας του Συνεδρίου.

Ασφάλεια

Η  Ελληνική Εταιρεία Χειρουργικής Ορθοπαιδικής & Τραυματολογίας (Ε.Ε.Χ.Ο.Τ.) και η Εταιρεία Οργάνωσης του Συνεδρίου δε φέρουν καμιά ευθύνη για προσωπική φθορά, απώλεια ή ζημιά σε προσωπικά αντικείμενα των συμμετεχόντων, καθώς και για απρόβλεπτα έξοδα, που πιθανά να προκύψουν κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου, ή λόγω καθυστερήσεων, απεργιών ή άλλων ειδικών συνθηκών κατά τη διάρκεια του ταξιδιού τους. Παρακαλούνται οι συμμετέχοντες, όπως φροντίσουν για τις ανάγκες τους σε ταξιδιωτική και υγειονομική ασφαλιστική κάλυψη.

Σημαντικές Ημερομηνίες

Ημερομηνίες Συνεδρίου: 4-7 Οκτωβρίου 2023

Έναρξη Υποβολής Εργασιών: 22 Μαΐου 2023

Λήξη Υποβολής Εργασιών: 7 Ιουλίου 2023

Επικοινωνία

0030 210 3668852-855-854

0030 210 36 43 511

[email protected]

Ακολουθήστε μας