Τα τελευταία χρόνια, η AFEA έχει εντάξει στην καθημερινή λειτουργία της, τις αρχές της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και Βιώσιμης Ανάπτυξης και έχει αναπτύξει την στρατηγική της βασισμένη σε αυτούς τους τομείς. Στο πλαίσιο αυτό, η εταιρία έχει προχωρήσει σε μια σειρά δράσεων, όπως η θέσπιση και εφαρμογή πολιτικών για την εσωτερική της λειτουργία και την συνεργασία με τρίτους και συγκεκριμένα τον Κώδικα Ηθικής και Δεοντολογίας, την Περιβαλλοντική Πολιτική και την Πολιτική Εργασιακών Πρακτικών και Ανθρώπινων Δικαιωμάτων.

Στο ανωτέρω πλαίσιο η Ε.Ε.Χ.Ο.Τ και η Οργανωτική Επιτροπή του 79ου Συνεδρίου Ελληνικής Εταιρείας Χειρουργικής Ορθοπαιδικής και Τραυματολογίας, σε συνεργασία με την AFEA Travel & Congress Services θα σχεδιάσουν και θα αναπτύξουν δράσεις Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης.

Σημαντικές Ημερομηνίες

Ημερομηνίες Συνεδρίου: 4-7 Οκτωβρίου 2023

Έναρξη Υποβολής Εργασιών: 22 Μαΐου 2023

Λήξη Υποβολής Εργασιών: 7 Ιουλίου 2023

Επικοινωνία

0030 210 3668852-855-854

0030 210 36 43 511

[email protected]

Ακολουθήστε μας